Arnoria 

Az Újkor egy gigantikus robbanással kezdődött, amit két isteni teremtmény összecsapása hozott létre. Végett vetet egy szörnyű háborúnak, de el is pusztított egy egész világot. Több száz darabra szakadt szigetek sodródtak az űrben, melyet végül a sárkányok ősatyja, Dra'karioth szelleme terelt össze, és tartotta egy láthatatlan burokban. Az egyik ilyen sziget volt Arnoria. 
Arnoria az emberek és sárkányok otthona, a második legnagyobb sziget. Fejlett és gazdag, mind természeti kincsében, mind pedig a népek kultúrájában. A hatalmas befolyással rendelkező emberek királysága kelet legnagyobb települése, Uwe'daf, mely egyben Arnoria fővárosa, és kereskedelmi központja is. Kiterjedése óriási; hét negyeddel rendelkezik. Az erősen iparosodott várost vasút hálózza be, amik végül egy központi hegyen futnak össze, egy légi kikötőbe. Arnoriában a légi forgalom évről évre növekszik, így sok más sziget is megnyílt a kereskedelemre. 
A sárkányoknak is van egy városuk, azon kívül, hogy Uwe'daf-ban egy egész negyedet kaptak. A délen magányosan tornyosuló Dra'gid hegyen áll Nar'etna. Pontosabban a hegy csúcsa maga a város, aminek az utolsó oszlopa is fehér márvány. Ezt a hegyet egy tó öleli körbe, amibe a nyugatról induló Kristályfolyó csatlakozik. 
A nyugatra vezető út keresztül megy Rhiamvar felvidékén (egy hatalmas füves puszta, ahol nomád csoportok élnek), majd a Kristály folyó fölött átívelő Híd hegységen át a Miella erdő rengetegébe fut be. Az erdőtől északra található a hegyekkel körbezárt Kristály tenger, a Morneukok birodalma, ahol a mai napig háborúk folynak a legértékesebb ásványért, a Calrium kristályokért.        
Visszatérve a Miella erdőbe, Uwe'daf egyik vártornya, az Égi torony őrzi a keletről, északról és nyugatról ide vezető utakat. Chorvya a sziget nyugati csücskét tartja szem előtt, mind a szárazföldi, mind a légi forgalmat egyaránt.  

És végül, de nem utolsó sorban említést érdemel a történet kiinduló helye, a főszereplők szülővárosa, Kannar.   Magasan a hegyek között biztonságban fekszik ez a kis nyugodt város. Vezetője Ezüstkarmú Kro'nal, az a sárkány, akit a Nyugat Őrzője Érdemrenddel tüntettek ki a chorvyai csatában nyújtott hősiességéért. A várost keletről egy kis erdő határolja, aminek a mélyén a Lelkek vízesése található. Sok sárkány jár ide, ugyanis szent helynek tekintik, ahol őseikhez és Dra'karioth-hoz imádkozhatnak.

Elérhetőség