Sárkányok

A bölcsek regéi egy ősi sárkányról szóltak, aki az ókor esztendeiben jelent meg az akkori Arnorián. Dra'karioth hatalmas és fenséges állat volt. Mérhetetlen tudással rendelkezett, és ezt a hatalmat felhasználva tanította az őslakosokat, kik istenként tisztelték ezért. Az emberek és elfek gyorsan fejlődtek, és saját birodalmakat alapítva Arnoria gazdag és virágzó világgá alakult. Évszázadokon keresztül éltek békében és háborítatlanul, egészen addig, míg a sötétség ellepett mindent. Egy fenyegetés érkezett, kit úgy hívtak Gor'nalaos. Az ősi sárkánnyal ellentétben az ő szíve sötét volt, tele gyűlölettel. Háborút indított Arnoria ellen a saját démoni hadseregével. Hónapokon keresztül tartott a vérontás. Noha az emberek és az elfek keményen és kitartóan küzdöttek, képtelenek voltak felülkerekedni az ellenségen; a Sötétlelkek elözönlötték a világot. Dra'karioth egyetlen kiutat látott: egy mindent eldöntő párviadalban elpusztította magát és Gor'nalaost. Egy óriási robbanás rázta meg ekkor az egész bolygót; a gonosz erői eltűntek a föld színéről, az emberek pedig tanító, mentor nélkül magukra maradva kóboroltak. Így ért véget Arnoria ókora. Az újkor azzal a nappal vette a kezdetét, mikor Garfal, Dra'karioth utóda megjelent az emberek táborában. Megviselt, öreg vándornak hitték, de mikor ott állt előttük, a lélegzetük is elállt döbbenetükben. Az idegen kétszer magasabb volt még a legtermetesebb lovagnál is, és mikor csuklyáját levette, mintha Dra'karioth nézett vona le rájuk. Garfal bölcsessége az őssárkány bölcsességével vetekedett. Két lábon járt ugyan, de ereje így is óriási volt. Szárnyakkal sem rendelkezett, ám az emberek még így is az új tanítójukat tisztelték benne.  És valóban; az emberiség életében egy új korszak köszöntött be, és az új birodalmak erősebbek lettek, mint valaha.
 
Csakhogy az újkor esztendői közel sem voltak ennyire ... járhatóak. A Sötétlelkek visszatértek, és bár Gor'nalaos szelleme maradt csak fent, az ellenség újult erővel csapott le Arnoriara. Az emberek magukra maradtak, minthogy az elfek csaknem kihaltak az ősi háborúban. Új szövetségesre volt szükségük; Garfal megteremtette a sárkányok nemzedékét. Nar'etna városából léghajókon érkeztek, és rögtön a frissen megalakult szövetség oldalára billentették a mérleget. Ezek után az emberek és sárkányok sok csatát megnyertek, és a Sötétlelkek hosszú időre visszakényszerültek Garnalion kietlen szigetére.
 
Arnoria világán többféle sárkányfaj él:
- Kannari
- Rhyamvari
- Siraheli
- Dragidi
- Uwagardi 
 
Kannari: Más néven Elgardy sárkány. Hihetetlen erejük porrá zúzza az ellenséget, míg bátorságuk reményt ad minden szívnek. Vastag, halványkék bőrük van, melyet sötétebb árnyalatú pikkelyek fednek. Mint a cserepek úgy takarják egymást és a végeik finoman íveltek.
 
Rhyamvari: Rhyamvari felvidék nomád sárkányai a legjobb fegyverforgatók hírében állnak. A többi sárkányfajnál alacsonyabbak ugyan, ám kisebbségüket mozgékonyságukkal kompenzálják. Zöld lemezes pikkelyek borítják a testüket, mint a krokodiloknak, és fekete dús sörény húzódik a fejük búbjától egészen a farkuk hegyéig.
 
Siraheli: Tűzsárkányok talán a legveszélyesebbek mindközül. A tűzmágiát mesteri szinten használják, ám amilyen pusztító a hatalmuk, úgy könnyen a saját vesztük is lehet, ha nem képesek kordában tartani azt. Lételemük a harc és a tűz, ami lelkük mélyén ég, és ad erőt nekik. Piros pikkelyeik rubintként tündökölnek, ám szemük fekete, mint az éjszaka. 
 
Dragidi: A Dra' gid hegység papjai bölcsességükkel sok királyt támogattak már, mindannyiszor a helyes mederben tartva a birodalmat. A harctereken nélkülözhetetlen a gyógyító erejük, és rovátkoló tudásuk bármilyen karddal vagy páncéllal felér. Mágiájuk tisztaforrás, melyet Dra'karioth szellemétől kapnak. Sűrű pikkelyeik aranysárgán fénylenek, akár a nap sugarai. 
 
Uwagardi: Ők képviselik a városiasodott sárkányokat, és Uwe'dafban élnek. Fejlettek és okosak, bár nem túl bölcsek. Megtagadták Dra'karioth tanítását, és a mágiát kizárva a modernkor technikai vívmányait tisztelik. Külsőre leginkább a dragidi sárkányokra hasonlítanak, csak sápadtabbak és pocakosabbak. 
 

 

Elérhetőség