Haklad, a tűzsárkány

Réges régen, az újkor elején, miután Garfal megteremtette a sárkányok új nemzedékét, a sötétlelkek véglegesen visszaszorultak Garnalionra. Gor'nalaos hadserege képtelen volt felvenni a harcot Dra'karioth gyermekeivel, ezért saját sárkány sereget akart létrehozni. Garnalion mély üregeiben, a lávafolyókban teremtette meg az első tűzsárkány tojásokat. Ezeket a lényeket a tűz hatalmával ajándékozta meg, ám mielőtt még kikelhettek volna az első sárkányok, egy nem várt fordulat következett be. Néhány bányásztörp, kiknek városuk Garnalionban rekedt a kataklizmát követően, a meggazdagodás reményében ellopták a tojásokat, és léghajóikkal elszálították azokat. Csakhogy szerencsétlenségükre nem érkeztek meg a végállomásukra, mert egy kalózflotta megtámadta őket, és a tojások Arnoria északi részére zuhantak, a mai Sirahel területére.  

Egy rovátkoló mester talált rájuk, és ahelyett hogy elpusztította volna, vagy átadta volna őket a nar'etnai sárkányrendnek, megtartotta azokat. Sirahel dombos vidékére vitte őket, ahol saját gyermekeiként nevelte fel őket. Mikor az első tűzsárkányok megszülettek, a mester úgy írta le, hogy lávapatakok csordultak ki a tojásokból, és az apró sárkányok szinte izzottak. A tűz ereje tombolt bennük. Már az első pillanatban képesek lettek volna a várost porig égetni, de Khaiyron mester megzabolázta félelmetes hatalmukat, amit végül a "jóra" fordított. A jóra, mely szembeszegült Gor'nalaos minden akaratával, és hatalmával.

Az első tucatnyi sárkányt követően, egyre több tűzsárkány született. Számuk Arnoria sárkányaihoz képest még így is csekély, hisz felnőtté vállásuk kész pokolmenet, és csak a legerősebbek maradhattak fenn. Oly nagy hatalom van a birtokukban, hogy ha nem képesek saját maguk uralni, akkor a sötétsárkány fogja őket uralni. Szüntelenül hívja magához gyermekeit, csakhogy Khaiyron felszabadította azt a kevéske "jót" a lelkük mélyén, melyet talán még Dra'karioth-tól kaphattak meg. Így képesek harcolni önmaguk ellen, Gor'nalaos ellen, hogy saját, szabad akaratuk legyen. Akik pedig engednek a sötétsárkány delejes csábításának, azoknak a pikkelyei lángnyelvekké változnak, de közben a lelkük is elég. Khaiyron mester már fiatalabb korukban felismeri a "gyengébbeket" és azok távoznak is e világról. 

Az új generáció legtehetségesebb tűzsárkányai Harkon, Hykor, Yalkon és Haklad. Megannyi megmérettetésen kellett átesniük, hogy egy közülük részt vehessen az Ifjú bajnokok próbáján. Harkonnak volt a legerősebb a tűzmágiája mindközül. Hykor viszont a legmagabiztosabban uralta a tüzet. Yalkon képes volt lánggá változni és felperzselt mindent, amihez csak hozzáért. Gyakorlatilag sebezhetetlen volt.  Haklad mindegyikükkel szemben alul maradt. Sokszor térdre kényszereítették, de mindig felállt. Több sebet is szerzett. Többet, mint bármelyikük,  de sohasem adta fel. Talán ezért is nevezte őt Sirahel bajnokának Khaiyron, és küldte el Kannarba, a tornára.

 

Elérhetőség