Sharglon

   

Sharglont az újkor hajnalán Theidoros, a sárkányok első nemzedékének kovácsa készítette. Ebben az időszakban az emberiség gyenge lábakon állt, és a sötétlelkekkel való szüntelen háború nagyon megviselte őket. Garfal új erőt adott a hányatatott sorsú népnek, és a sárkányok segítségével, nevezetesen Arghos-al, ki a sárkányrend első vezére volt, visszaverték Gor'nalaos seregét Garnalionra és több évszázados béke köszöntött az új világra. 

Az emberek a hálájuk kifejezésére felkérték Theidorost, hogy készítsen egy kardot Arghos-nak, amely méltó fegyvere lehet a sárkányrend vezérének. A mester hozzálátott; éjt nappallá téve dolgozott a valaha elkészült, egyik  legpompásabb fegyveren. Pengéje egy nagyon ritka fém és calrium kristály ötvözette, mely Dra'gid hegyének a mélyén kovácsolódott Dra'karioth lelkének a szívében. A rovátkák calrium vésetek, melyek kékesen izzanak, amint a fényt elnyeli a sötétség. 

"Én vagyok a fény a sötétségben, resszkessen az ellenség, ha meglátja fényem!"

- Sharglon a neve - felelte Theidoros, amikor elkészült a kard. - Ereje véget vett a sötétségnek, ahogyan tette az Arghos sah.

Sarglon generációkon keresztül az Ezüstkarom család birtokába maradt. Minden csatában jó társ volt a sárkányok oldalán. Most Rhendelt segíti hosszú és veszélyes kalandján. 

Megismerkedhetsz vele a Sárkányeszme első kötetében, a kiválasztottak próbájában.

Elérhetőség